Betydande framsteg på hållbarhetsområdet rapporteras från Irland

Ballinfad, County Sligo.

På Irland har livsmedelsbranschen ett gemensamt hållbarhetsprogram som kallas Origin Green. Origin Green har funnits sedan 2012 och mer än 55 000 tusen gårdar och 300 livsmedelsföretag är anslutna. Båda Norvidas leverantörer av nöt- och lammkött på Irland har utsetts till guldmedlemmar, baserat på deras framsteg på hållbarhetsområdet.

Ett viktigt initiativ är att man på varje gård gör en analys av koldioxidutsläppen och sätter upp en plan för hur man kan minska dessa. Under 2021 gjordes 53 000 revisioner. Resultatet visade att gårdarna i genomsnitt hade minskat sitt koldioxidavtryck med 6,3% per nötköttsenhet. Detta visar att man genom bättre kontroll och effektivare utnyttjande av resurserna kan göra betydande insatser för att minska klimatpåverkan.

Under 2021 har man påbörjat arbetet med att sätta mål för biologisk mångfald för företagen inom Origin Green, i partnerskap med National Biodiversity Center.