En av Norvidas partners i Brasilien inleder ett samarbete för att reducera metanutsläppen från idisslarnas ämnesomsättning

Det holländska företaget DSM har utvecklat en foderstillsats som vid försök i Australien har visat sig kunna minska metanproduktionen i kornas ämnesomsättning med upp till 90%. Fodertillsatsen som kalls Bovaer innehåller ett ämne som blockerar det enzym som aktiverar produktionen av metan i kons våm. Detta är en av många lovande metoder som håller på att testas för att kraftigt minska metanutsläppen från köttproduktionen.

Inledande försök i Brasilien visar lovande resultat med en minskning av metanutsläppen med upp till 55%.