Ny lagstiftning för arbetet med minskad antibiotikaresistens

Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort problem, som i Europa orsakar ca 25,000 dödsfall per år. När bakterier blir antibiotikaresistenta är de inte längre känsliga för medicin som innehåller antibiotika, vilket är ett problem inte bara för människors hälsa utan även för djurhälsa och för miljön.

I slutet av januari 2022 kom ny lagstiftning från EU som syftar till att skydda djur och människor från antibiotikaresistenta bakterier genom att ställa krav på minskad användning av antibiotika, och på att vidta mer förebyggande åtgärder. Antibiotika ska endast användas när det är nödvändigt för att bibehålla djurvälfärden, under förutsättning att en korrekt diagnos har satts på djuret, att man använder rätt dos, rätt behandlingstid, och rätt antibiotika på rätt djur, samt att lagring och avfallshantering av antibiotikan sker på ett korrekt sätt. Genom den nya EU-lagstiftningen utökas kontrollen av förskrivning och användning av antibiotika, för att bidra till arbetet med att minska förekomsten av resistenta bakterier.

Den nya EU-lagstiftningen stämmer väl med den syn och policy som Norvida har på användning av antibiotika. Lagstiftningen kommer att bidra till att stärka och underlätta Norvidas arbete för en ansvarsfull antibiotikaanvändning.