Svenska plattformen för riskgrödor lanserad i början av april

I början av april lanserades den svenska plattformen för riskgrödor. Plattformen ersätter Den svenska Sojadialogen, som Norvida varit ansluten till sedan 2017.

Riskgrödor är jordbruksprodukter som potentiellt innebär risker för t ex klimatet, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. Riskgrödor används som insatsvaror i många produkter, t ex som djurfoder.

Genom plattformen vill man skapa förutsättning för ett gemensamt arbete som kan ge en långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor. Norvida ingår i detta samarbete tillsammans med flera stora aktörer såsom Coop, Axfoundation, WWF och Lantmännen. Fokus kommer i nuläget att läggas på soja och oljepalm, och man har redan tagit kontakt med ENSI (European National Soy Initiatives), EPOA (European Palm Oil Alliance), Danish Alliance for Responsible Soy och Responsble Palm Oil, och RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Framöver kommer en expertgrupp att tillsättas, som ska förse plattformens styrgrupp med vetenskapligt stöd gällande t ex hållbar livsmedelskonsumtion, mänskliga rättigheter och klimat. Möten kommer regelbundet att hållas för medlemmarna, där man kan utbyta omvärldsanalys och kunskap, generera idéer och planera arbetet framåt.