Härligt gräsuppfött nötkött från Irlands främsta gårdar

Det finns inget svårare än att producera gräsuppfött kött med riktigt hög och jämn kvalitet. På Irland – där vårt irländska premiumkött Stockman’s produceras – är naturens egenskaper och böndernas kunnande helt oslagbara. Gårdarna vi samarbetar med har utsetts till guldmedlemmar i hållbarhetsprogrammet Origin Green, som syftar till att minska koldioxidutslkäpp och öka den biologska mångfalden. Stutarna och kvigorna betar fritt på gårdarnas marker tills de är högst 36 månader gamla. Då väljs de bästa djuren noggrant ut. Nästa steg i urvalet görs vid slakten, då våra styckmästare sorterar fram de allra bästa detaljerna, som sedan putsas fint och förpackas. Resultatet är fantastiskt kött med typiskt mörkröd färg, lätt tonat fett och en ovanligt tydlig, djup och nyansrik ”smak av gräs”. Stockman’s är tillgängligt för restauranger och manuell disk.