Preppade produkter för effektivt köksarbete

Happy Chef är innovativa”ready-to-heat-and-eat”-produkter av hög kvalitet. De kan användas som ”mitt-på-tallriken”, i snabbmatsmenyn eller som snacks. Ett smart sätt att effektivisera köksarbetet och minimera svinnet, och därmed tänka ekonomiskt utan att kompromissa med kvaliteten. Uppfödning, slakt och styckning av såväl nöt- som kycklingprodukterna sker i integrerade produktionssystem, där djuromsorgen håller mycket hög standard. Norvida garanterar dessutom att användningen av sojabaserat foder i produktionen av Happy Chef är hållbar, genom vår anslutning till Sojadialogen (sojadialogen.se). Happy Chef finns i foodservice-sortimentet och erbjuds i viss utsträckning även konsumentförpackat för butiker.