Bättre kött genom gott samarbete

Detta sortiment har fått sitt namn efter Norvidas grundare, John Wallmark. Det representerar hans tydliga idé om hur man med stor köttkunskap och bra lokalkännedom både kan välja ut högklassiga produkter från olika länder, och dessutom samarbeta med utvalda producenter för att tillsammans uppnå en kvalitet att vara riktigt stolt över. Det ligger helt i nivå med genomsnittliga svenska produkter, sett till såväl hållbarhet och uppfödningssätt som ätupplevelse.

I John’s Selection ingår nöt, lamm och fläsk, inte minst som älskade vardagsdetaljer som högrev, lägg och kotlett. Köttet är tillgängligt för restaurang och i konsumentförpackning för butiker.